Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kteří požádali o přijetí pro školní rok 2023/2024 dne 29. 5. 2023.

Na základě posouzených žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání škola rozhodla následujícím způsobem.

Ve školním roce 2023/2024 budou přijaty děti podle přidělených registračních čísel.

Výsledky zápisu MŠ na šk. rok 2023-24

Podobné příspěvky