|

Školní řád mateřské školy 2004

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí učitelka mateřské školy Blanka Vacková.

 2. Školní řád mateřské školy nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2006

 3. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 30. 8. 2011

Školní řád MŠ

Podobné příspěvky