|

ŠVP MŠ 2023-24 aktualizace

Mateřskou školu zřídila obec Běšiny a je jediným předškolním zařízením v obci. Je situována přibližně v centru a sídlí v budově, která byla účelově vybudována pro činnosti v mateřské škole. Do provozu byla mateřská škola uvedena v roce 1985 jako dvoutřídní, s celodenním provozem. Od roku 1999 je MŠ jednotřídní, dle počtu dětí dvojtřídní, s celodenním provozem. Od 1.1.2003 je sloučena se ZŠ v jeden právní subjekt. Součástí MŠ je ŠJ. Počet přihlášených dětí je 33 pro rok 2023/2024. Škola má standardní vybavení s průměrným množstvím a kvalitou pomůcek a hraček. Hračky a pomůcky pro různé činnosti uvnitř i venku jsou dle finančních možností obměňované a doplňované.

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí s velkou zahradou, jejíž vybavení se postupně daří modernizovat. Hojně je využíváno krásné přírodní prostředí obklopující obec k pobytu dětí venku.

MŠ dobře spolupracuje se ZŠ i okolními MŠ – Čachrov, Vrhaveč, Strážov. Dle nabídky je využíváno kulturních akcí jak v MŠ, ZŠ, tak i v blízkých Klatovech.

Školní vzdělávací program má platnost od 1.9.2020 do 31.8.2021. Aktualizace je provedena na šk. rok 2023/2024.

 

ŠVP MŠ 2023-24 aktualizace

Podobné příspěvky