Kontakt

Poštovní adresa:
Běšiny 2,
339 01, Klatovy
IČO: 75005808


Elektronická adresa školy:
info@besiny.zsams.cz


Webové stránky školy:
https://besiny.zsams.cz/


Kancelář školy:
přepojení na všechny zaměstnance
tel. ZŠ: +420 378 609 394
tel. MŠ: +420 378 609 395


Datová schránka:
vd2unng

plakat_eu_web

ovoce-zelenina-do-skol-png-pagespeed-ce-bidrhrvqkm

logo

Štítek: Směrnice

 • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

  MSMT_Desatero_pro_rodice_deti_predskolniho_veku

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP ZV „Pohodová škola pro žáky i učitele“

 • ŠVP MŠ 2023-24 aktualizace

  Mateřskou školu zřídila obec Běšiny a je jediným předškolním zařízením v obci. Je situována přibližně v centru a sídlí v budově, která byla účelově vybudována pro činnosti v mateřské škole.…

 • SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

  V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se…

 • Školní řád ZŠ 2023

  Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy…

 • AKTUALIZOVANÝ ŠVP ŠD – 2023

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ BĚŠINY

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZV – Dodatek č.1

  Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a modely…

 • SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

  Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě…

 • Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Běšin

  Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo trvalého pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na…

 • VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020

  Úplné znění ke dni 27. 4. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.