Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023

Základní škola po celý rok plnila úkoly, pro které byla zřízena. Pracovali jsme podle ŠVP ZV, tak ŠVP PV a ŠVP pro ŠD. Výchovná i vzdělávací činnost je na dobré úrovni, což dokazují výsledky žáků. Na škole jsme nezjistili žádný případ šikany mezi žáky ani zneužívání návykových látek.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021-2022

Základní škola po celý rok plnila úkoly, pro které byla zřízena. Pracovali jsme podle ŠVP ZV, tak ŠVP PV a ŠVP pro ŠD. Výchovná i vzdělávací činnost je na dobré úrovni, což dokazují výsledky žáků. Na škole jsme nezjistili žádný případ šikany mezi žáky ani zneužívání návykových látek. Snažíme se zabezpečit bezproblémový přechod žáků na…

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022

Základní škola po celý rok plnila úkoly, pro které byla zřízena. Pracovali jsme podle ŠVP ZV, tak ŠVP PV a ŠVP pro ŠD. Výchovná i vzdělávací činnost je na dobré úrovni, což dokazují výsledky žáků. Na škole jsme nezjistili žádný případ šikany mezi žáky ani zneužívání návykových látek.