Přijetí dětí k základnímu vzdělávání na šk. rok 2023/2024

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kteří požádali o přijetí pro školní rok 2023/2024 dne 24.4.2023. Na základě posouzených žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání škola rozhodla následujícím způsobem. Ve školním roce 20223/2024 budou přijati žáci podle přidělených registračních čísel.