Kontakt

Poštovní adresa:
Běšiny 2,
339 01, Klatovy
IČO: 75005808


Elektronická adresa školy:
info@besiny.zsams.cz


Webové stránky školy:
https://besiny.zsams.cz/


Kancelář školy:
přepojení na všechny zaměstnance
tel. ZŠ: +420 378 609 394
tel. MŠ: +420 378 609 395


Datová schránka:
vd2unng

Výchovný koncert v ZŠ

18. 5. 2023 se usadili žáci ZŠ a děti z MŠ do lavic v rolích mladých posluchačů hudby. Učitelé ze ZUŠ v Nýrsku pro ně připravili výchovný koncert se svými žáky. Ti za doprovodu svých učitelů předvedli hru na jimi zvolený nástroj. Také se seznámili s historií vzniku a využití klavíru, flétny, trubky, klarinetu, kytary, saxofonu i kontrabasu. Dozvěděli se, jak se nazývají jednotlivé části těchto nástrojů i jak a čím se na ně hraje. Na závěr vystoupení si za doprovodu kontrabasu zazpívali několik lidových písní.