Kontakt

Poštovní adresa:
Běšiny 2,
339 01, Klatovy
IČO: 75005808


Elektronická adresa školy:
info@besiny.zsams.cz


Webové stránky školy:
https://besiny.zsams.cz/


Kancelář školy:
přepojení na všechny zaměstnance
tel. ZŠ: +420 378 609 394
tel. MŠ: +420 378 609 395


Datová schránka:
vd2unng

Pozdrav z MŠ

Milé děti. Zkuste si splnit další z úkolů z listopadové výzvy, vytleskávejte názvy věcí okolo sebe a určujte hlásku na začátku i na konci slova. Počítejte předměty, auta, stromy, zpívejte si pro radost, sbírejte přírodniny a hrajte si s nimi, pomáhejte rodičům s domácími a zahradními pracemi a užívejte si ten čas, který s nimi trávíte.  Přejme si všichni, aby se život vrátil do normálu a my si mohli užívat i společný čas ve školce.❤️ Stále si povídáme o počasí a podzimu, o ročních obdobích.