Kontakt

Poštovní adresa:
Běšiny 2,
339 01, Klatovy
IČO: 75005808


Elektronická adresa školy:
info@besiny.zsams.cz


Webové stránky školy:
https://besiny.zsams.cz/


Kancelář školy:
přepojení na všechny zaměstnance
tel. ZŠ: +420 378 609 394
tel. MŠ: +420 378 609 395


Datová schránka:
vd2unng

Beseda na téma 1. a 2. světová válka – pan Ing. Petr Holý

V pondělí 13. 6. 2022 jsme ve škole přivítali pana Ing. Petra Holého, který pro žáky
připravil dvouhodinovou besedu na téma 1. a 2. světová válka. Promítáním vlastních
konkrétních fotografií, ukázkou archiválií z válečného období a poutavým vyprávěním
přiblížil příčiny vzniku válek i nelehký život lidí v těchto dobách. Beseda proběhla v rámci
výuky českých dějin.