DODATEČNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 21. května 2021 se
s účinností od 24. 5. 2021:
 Novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,
s účinností od 24. 5. 2021 (bude zveřejněno ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti nově při
sportovních činnostech ve školách a školských zařízeních umožňuje využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např.
sprchy, jsou nadále zakázány. Pro střediska volného času nadále platí zvláštní pravidla, která zakazují, stejně jako
v případě volnočasových aktivit mládeže, používání jiných vnitřních prostor, než ve kterých probíhá zájmové
vzdělávání včetně šaten.
 Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021 (bude zveřejněno ZDE)
o mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí
podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na
180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní
testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla
prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení
prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.
o novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol v přírodě (umožněných od
31. 5. 2021) tak, že doba, po kterou před odjezdem na školu v přírodě nesmí přijít osoba účastnící se školy
v přírodě do styku s fyzickou osobou pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho
antigenu nebo s fyzickou osobou s jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, se stanovuje
na 14 kalendářních dnů. Jinými slovy v písemném prohlášení před odjezdem bude uvedeno, že osoba
účastnící se školy v přírodě nebyla v kontaktu s výše uvedenými osobami v posledních 14 kalendářních
dnech.
MŠMT dále informuje, že vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy
(např. v podobě exkurzí) je umožněna.
Škola v přírodě a školní výlety zatím ještě nejsou povoleny. Školy v přírodě (ve smyslu § 8 zákona o ochraně veřejného
zdraví) bude možné konat od 31.5. (viz mimořádné opatření ZDE). Od stejného data pak předpokládáme i povolení školních
výletů (jako akcí s obdobným charakterem jako je škola v přírodě – tedy vícedenních akcí s přespáním).
MŠMT 21. 5. 2021

LOGO ŠABLONY II

Kontakt

Poštovní adresa:
Běšiny 2,
339 01, Klatovy
IČO: 75005808


Elektronická adresa školy:
info@besiny.zsams.cz


Webové stránky školy:
https://besiny.zsams.cz/


Kancelář školy:
přepojení na všechny zaměstnance
tel. ZŠ: +420 378 609 394
tel. MŠ: +420 378 609 395


Datová schránka:
vd2unng