INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Informace pro školy a školský zařízení  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla
vydána:
 změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,
která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
o V mateřských školách od 26. 4. 2021
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém;
v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či
třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ), ve čtvrtek vláda ČR vyhodnotí
aktuální údaje o vývoji epidemie v ostatních krajích a v případě, že v některém z dalších krajů
klesne týdenní incidence pod Ministerstvem zdravotnictví stanovenou hranici, může se počet
krajů s tímto režimem v MŠ rozšířit,
▪ v MŠ v těchto vybraných krajích se zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti
(pedagogové i nepedagogové), testují jedenkrát v pracovním týdnu,
▪ pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty
všechny děti docházející do MŠ v celé ČR

LOGO ŠABLONY II

Kontakt

Poštovní adresa:
Běšiny 2,
339 01, Klatovy
IČO: 75005808


Elektronická adresa školy:
info@besiny.zsams.cz


Webové stránky školy:
https://besiny.zsams.cz/


Kancelář školy:
přepojení na všechny zaměstnance
tel. ZŠ: +420 378 609 394
tel. MŠ: +420 378 609 395


Datová schránka:
vd2unng