Pokyny a info k testování Covid 19

KDO MŮŽE NAVŠTEVOVAT NAŠÍ  ŠKOLU?

 • Žáci, předškoláci, pro které je prezenční vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzděláváni pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.
 • Děti a žáci, jejichž zákonní zástupci vykonávají tyto profese:
  • zdravotnický pracovník poskytovatelů zdravotnických služeb,
  • pedagogický pracovník, který zajišťuje prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogický pracovník školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanec bezpečnostních sborů,
  • příslušník ozbrojených sil,
  • zaměstnanec orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedeni v 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanec Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanec České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanec Finanční správy České republiky.

 

Rodič doloží příslušnost k vybraným profesím potvrzením zaměstnavatele.

Uvedené informace vycházejí z Mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021 do odvolání.

Strategický plán

Z nařízení vlády musejí být děti a žáci, kteří navštěvují MŠ a ZŠ, každé pondělí a čtvrtek testovány antigenními testy na přítomnost viru SARS-COV 2 v prostorách MŠ, ZŠ  za přítomnosti určených zaměstnanců školy bezprostředně po příchodu do školy.

Děti i žáci nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19, infekčního onemocnění.

Možnosti testování:

 1. Dítě si samo provede preventivní neinvazivní antigenní test poskytnutý školou.
 2. Dítěti provede preventivní neinvazivní antigenní test poskytnutý školou druhá osoba (rodič, učitel)
 3. Dítě si samo nebo za asistence druhé osoby provede jiný antigenní test (který si přinese z domova) v prostorách MŠ, ZŠ za přítomnosti dohledu .

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Pokud dítě nepodstoupí preventivní antigenní test, nemůže být vpuštěno do školy.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Doprovod dítěte v MŠ, ZŠ může dítě doprovodit na testování.

Více informací naleznete na www.testovani.edu.cz.

 

LOGO ŠABLONY II

Kontakt

Poštovní adresa:
Běšiny 2,
339 01, Klatovy
IČO: 75005808


Elektronická adresa školy:
info@besiny.zsams.cz


Webové stránky školy:
https://besiny.zsams.cz/


Kancelář školy:
přepojení na všechny zaměstnance
tel. ZŠ: +420 378 609 394
tel. MŠ: +420 378 609 395


Datová schránka:
vd2unng