Strategický plán

Způsob testování:

• Samotestování

• Testování se zákonným zástupcem

• Žák zůstává na distančním vzdělávání (nepřítomnost ve škole – bez testování)
Ranní dohled:

• Místnost školní družiny od 6:45

Dopolední výuka:

Samotestování

Bude provedeno vždy v pondělí a ve čtvrtek (kdo nebude přítomen, tak první den nástupu do školy).

Testuje se po příchodu do třídy (vyhodnocení trvá 15 minut, žáci čekají na svých místech).

Testování probíhá samoodběrem (v každé třídě budou dohlížet zaměstnanci školy). Testuje se pomocí neinvazivních testů (tyčinka do nosu).

Instruktážní video:
Doporučujeme rodičům, aby hlavně u menších dětí, vyzkoušeli samotestování pomocí vatové tyčinky („uchošťouru“).

Z hygienických důvodů rodičům nedoporučujeme přítomnost ve škole při testování žáků. V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

Konec vyučování:

Po vyučování odcházejí žáci s vyučujícím do šatny a domů.
Obědové žáky přebere určený dohled a společně odchází na oběd dle rozpisu.

Nedružinoví žáci odcházejí z jídelny domů.

Školní jídelna

Všichni přihlášení žáci mají zajištěný oběd.

Odpolední družina

1. Oddělení 1.-3. ročník

2. Oddělení 4.-5. ročník

LOGO ŠABLONY II

Kontakt

Poštovní adresa:
Běšiny 2,
339 01, Klatovy
IČO: 75005808


Elektronická adresa školy:
info@besiny.zsams.cz


Webové stránky školy:
https://besiny.zsams.cz/


Kancelář školy:
přepojení na všechny zaměstnance
tel. ZŠ: +420 378 609 394
tel. MŠ: +420 378 609 395


Datová schránka:
vd2unng