Výběr základní školy- II. stupně ZŠ- pro žáky 5.ročníku

Připomínám zákonným zástupcům žáků 5. ročníku, aby přihlásili své dítě k docházce na II. stupeň ZŠ. Výběr školy i přihlášení je v plné kompetenci zákonných zástupců – rodičů.

( doporučuji březen, duben )

Mgr. Zdeňka Žatková

LOGO ŠABLONY II

Kontakt

Poštovní adresa:
Běšiny 2,
339 01, Klatovy
IČO: 75005808


Elektronická adresa školy:
info@besiny.zsams.cz


Webové stránky školy:
https://besiny.zsams.cz/


Kancelář školy:
přepojení na všechny zaměstnance
tel. ZŠ: +420 378 609 394
tel. MŠ: +420 378 609 395


Datová schránka:
vd2unng