Kontakt

Poštovní adresa:
Běšiny 2,
339 01, Klatovy
IČO: 75005808


Elektronická adresa školy:
info@besiny.zsams.cz


Webové stránky školy:
https://besiny.zsams.cz/


Kancelář školy:
přepojení na všechny zaměstnance
tel. ZŠ: +420 378 609 394
tel. MŠ: +420 378 609 395


Datová schránka:
vd2unng

Žádost o informace

Žádám tímto zákonné zástupce, aby informovali ředitelku školského zařízení o výskytu  COVID19 u dítěte, žáka po vytrasování a potvrzení  KHS.

Dochází k prodlení a vystavování nebezpečí nákazou.

 

e-mail: info@besiny.zsams.cz

Mgr. Zdeňka Žatková, ředitelka školy