Kontakt

Poštovní adresa:
Běšiny 2,
339 01, Klatovy
IČO: 75005808


Elektronická adresa školy:
info@besiny.zsams.cz


Webové stránky školy:
https://besiny.zsams.cz/


Kancelář školy:
přepojení na všechny zaměstnance
tel. ZŠ: +420 378 609 394
tel. MŠ: +420 378 609 395


Datová schránka:
vd2unng

Dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku – praktická část

V pondělí 2.5. 2022 absolvovali žáci 4. a 5. ročníku v rámci výuky dopravní výchovy praktickou část na klatovském dopravním hřišti pod vedením školených pracovníků BESIPU. Žáci si nejprve zopakovali své znalosti ze základních pravidel silničního provozu, poté vyrazili jako cyklisté do praktických jízd a na jízdu zručnosti mezi překážkami. Všichni čtyři zúčastnění žáci 5. ročníku získali průkaz mladého cyklisty. Nejúspěšnějším cyklistou se stala Zdeňka Petrželková, která splnila jízdy téměř bezchybně.