Kontakt

Poštovní adresa:
Běšiny 2,
339 01, Klatovy
IČO: 75005808


Elektronická adresa školy:
info@besiny.zsams.cz


Webové stránky školy:
https://besiny.zsams.cz/


Kancelář školy:
přepojení na všechny zaměstnance
tel. ZŠ: +420 378 609 394
tel. MŠ: +420 378 609 395


Datová schránka:
vd2unng

První pomoc

Žáci 3., 4. a 5. ročníku se pravidelně a rádi scházejí na kroužku První pomoci pod odborným vedením paní Mgr. Václavy Doubkové. Učí se zde, co dělat v nejběžnějších život ohrožujících situacích praktickým nácvikem nejen na figurínách, ale i na jimi zvolených figurantech. Seznamují se s poskytnutím první pomoci při vážných úrazech či s pomocí u běžných stavů, jako jsou průjem nebo alergická reakce.